Dette er en oppskrift på å bruke Adobe Illustrator til konstruksjon av enkle til mer avanserte mønster. Vanskelighetsgraden varierer, men du trenger få forkunnskaper for å gjennomføre første del.

Arbeidet er relatert til følgende læreplanmål i faget Kunst og håndverk:
Etter 4. årstrinn
  • bruke enkle funksjoner i digitale bildebehandlingsprogram
  • eksperimentere med enkle geometriske former i konstruksjon og som dekorative formelementer
Etter 10. årstrinn
  • bruke ulike funksjoner i bildebehandlingsprogram
  • stilisere motiver med utgangspunkt i egne skisser i arbeid med mønster, logo, skilt og piktogrammer
Enkelt organisk mønster

Mønsterkonstruksjon11. Åpne et nytt dokument (File – New) og juster ditt workspace til “Painting”. Dette henter frem vinduene du vil trenge til dette arbeidet (på høyre side).

Mønsterkonstruksjon22. Tegn en firkant med Rectangle Tool. Ved å holde inne shift på tastaturet mens du tegner får du et kvadrat.

Mønsterkonstruksjon3-med markering3. Firkantens fyllfarge og linjefarge vises i området markert med en rød sirkel. Trykk der for å endre farger. Det er også mulig å bruke Color- eller Swatches-panelet til høyre for å velge farger.

Det er viktig å ikke bruke linjefarge, da det vil gi en rutete bakgrunn. Velg derfor None som linjefarge, vist som hvitt med en rød diagonal linje.

Mønsterkonstruksjon44. Velg Paintbrush tool for å tegne et mønster over firkanten.

Mønsterkonstruksjon55. Velg en farge som skal brukes og hvilken tykkelse det skal være på strekene. Jeg brukte en tykk pensel på 8 pt. Både farge og strektykkelse kan justeres i etterkant.

Tegn et mønster jevnt utover firkanten. Det er viktig å fylle hjørnene og kantene for å unngå hull og mellomrom i det ferdige mønsteret, men hold deg innenfor kantene. Bruk eventuelt den svarte pilen for å flytte på strekene.

Mønsterkonstruksjon66. Bruk den svarte pilen til å markere både firkant og streker ved å dra over alt du har tegnet. Det er også mulig å trykke ctrl+A på tastaturet for å markere alt.

Høyreklikk og velg Group. Dette får de enkelte elementene til å henge sammen som ett, slik at de kan flyttes og skaleres uten at forholdet dem imellom endres.

Mønsterkonstruksjon77. Trykk frem Swatches-vinduet på høyre side. Bruk den svarte pilen til å trekke firkanten dit. Nå har du laget et ferdig mønster som kan brukes som fyll- eller strekfarge.

Mønsterkonstruksjon88. Test mønsteret ved å tegne et element og velg mønsteret ditt som fyllfarge. Du kan bruke Pen tool, Paintbrush tool eller Rectangle tool for å raskt få frem en form.

Det er mulig at du ser behov for å gjøre noen justeringer på mønsteret. Marker firkanten, høyreklikk og velg Ungroup. Gjenta videre steg 4-7.

Mønsterkonstruksjon9

9. Mønsteret du har laget nå vil forsvinne når du lukker vinduet. Hvis du vil beholde det til senere bruk må du lagre det som en ny Swatch.

Trykk på Swatch Libraries MenuSwatches-vinduet, og velg Save Swatches. Dette lagrer alle mønstrene du har laget i dokumentet du jobber i og legger dem i mappen User Defined, som vises nederst i denne menyen.

Gjennomsiktige bobler

Mønsterkonstruksjon1B1. Åpne et nytt dokument. Bruk Ellipse tool til å tegne sirkler i ulike størrelser. Ved å holde inne shift på tastaturet mens du tegner får du perfekte sirkler. Bruk ulike farger på sirklene og legg gjerne noen over hverandre.

Mønsterkonstruksjon2B2. Når du har tegnet nok sirkler, skal de gjøres litt gjennomsiktige. Marker alle sirklene og juster Opacity øverst, se markering. Jeg brukte en verdi på 60, slik at de fortsatt er tydelige.

Mønsterkonstruksjon3B3. Tegn en firkant uten verken fyll- eller strekfarge over sirklene.

Gjenta steg 6-9 forklart i del 1 for å lage mønsteret ferdig.

Geometrisk mønster med sekskanter

I de to første delene har mønsteret blitt bygd opp av firkantede fliser. I den siste delen skal mønsteret konstrueres etter en sekskant.

Mønsterkonstruksjon1C.jpg1. Tegn en sekskant med Polygon tool. Her er det viktig å få en perfekt sekskant – hold derfor inn shift på tastaturet mens du tegner.

Mønsterkonstruksjon2C2. Tegn i sekskanten med Pen tool og Ellipse tool. Disse verktøyene gir skarpere former enn Paintbrush tool. Mens du tegner dukker det opp små rosa hjelpelinjer som forteller deg når du er i midten av en figur, når et element står på linje med et annet og lignende. Dette kan være nyttig å se etter for å få en symmetrisk figur.

Legg farger på de ulike formene.

Grupper elementene og trekk de inn i Swatches-vinduet, som beskrevet i steg 6-7 i del 1. Lagre mønsteret som beskrevet i steg 9 i del 1.

Mønsterkonstruksjon3C.jpg3. Når mønsteret brukes som fyll vil det legge seg automatisk på samme måte som i de to første delene. Dette egner seg ikke like godt til sekskantformen, men kan endres ved å trykke på Edit patternSwatches-vinduet.

Mønsterkonstruksjon4C4. Alternativet Hex by Column plasserer sekskantenes sider inntil hverandre.

Mønsterkonstruksjon5C5. Med Brick by Row er det sekskantenes hjørner som plasseres inntil hverandre.

Velg det du synes er finest. Dette kan også justeres senere.

 

 

 

 

Advertisements