Dette er en oppskrift på å bruke GIMP til konstruksjon av mønster. GIMP er et gratis program som er enkelt å lære seg, og er derfor godt egnet til bruk i skolen. Teknikken som brukes er nokså annerledes enn forrige ukes innlegg der Adobe Illustrator brukes.

For å lære meg mønsterkonstruksjon i GIMP har jeg hatt god bruk for Peter Haakonsens oppskrift.
Arbeidet er relatert til følgende læreplanmål i faget Kunst og håndverk:
Etter 4. årstrinn
  • bruke enkle funksjoner i digitale bildebehandlingsprogram
  • eksperimentere med enkle geometriske former i konstruksjon og som dekorative formelementer
Etter 10. årstrinn
  • bruke ulike funksjoner i bildebehandlingsprogram
  • stilisere motiver med utgangspunkt i egne skisser i arbeid med mønster, logo, skilt og piktogrammer
Enkelt organisk mønster

Mønster1-11. Åpne et nytt dokument (File – New), og velg en liten størrelse – jeg valgte 256 x 256 pixler.

Mønster1-22. Sett inn et nytt, transparent lag. Sørg for å alltid arbeide i dette laget.

Mønster1-3.jpg3. Bruk Bucket Fill Tool til å farge det nye laget. Forgrunns- og bakgrunnsfarge styres i det merkede panelet – dobbeltklikk på firkanten for å endre fargen.

Mønster1-4.jpg4. Velg Paintbrush tool for å tegne et mønster. Velg farge på samme måte som over. I panelet under verktøyene er det mulig å justere penselens størrelse, form mm. Her er det bare å prøve seg frem og angre (Edit – Undo eller Ctrl+Z) hvis du ikke er fornøyd.

Mønster1-55. Tegn et mønster jevnt utover flaten. Det er viktig å fylle hjørnene og kantene for å unngå hull og mellomrom i det ferdige mønsteret.

Mønster1-6.jpg6. Trykk Ctrl+A på tastaturet for å merke alt og så Ctrl+C for å kopiere det. Det havner da rett på Clipboard i høyre side av vinduet.

Mønster1-77. Det er på tide å teste mønsteret! Lag et nytt dokument, denne gangen mye større – jeg brukte 1500 x 1500 pixler. Sett inn et nytt lag, marker ditt mønster i Clipboard og gå på Edit – Fill with Pattern. Ditt nye mønster skal da fylle det nye dokumentet.

Mønster1-8.jpg8. For å lagre mønsteret til senere bruk må det eksporteres som en pat-fil (mønster-fil).

Trykk på File – Export slik at du får opp dette vinduet. Gå inn i mappa som heter Gimp 2.8 (Bruker dere en annen versjon er tallet bak annerledes) og videre inni Patterns. Velg at den skal eksporteres til pat-fil, og trykk på Export.

Geometrisk mønster

Mønster2-11. Åpne et nytt dokument på 256 x 256 pixler. Hvis du ønsker et symmetrisk mønster er det lurt å vise rutenettet, slik at du har noen hjelpelinjer å tegne etter.

Mønster2-22. Sett inn et nytt, transparent lag og pass på at du alltid tegner i det.

Tegn firkanter, sirkler eller streker med Rectangle Select Tool, Ellipse Select Tool eller Paths Tool, og gå så inn på Edit hvor du kan velge å fylle markeringen med forgrunns- eller bakgrunnsfarge (Fill with FG/BG Color) eller bare markere streken (Stroke Selection). Det er også mulig å fylle med mønster (Fill with Pattern).

Mønster2-33. Det er også mulig å bruke Eraser Tool for å viske bort det som er innenfor en markering. Jeg velger å gjøre dette her, fremfor å sette inn en hvit sirkel, fordi jeg vil at denne delen skal være gjennomsiktig i tilfelle jeg vil legge mønsteret over en annen bakgrunn.

Mønster2-44. Når du er fornøyd med tegningen kopierer du laget du har jobbet i ved å trykke på duplikasjons-knappen i Layers-vinduet.

Mønster2-55. Marker det kopierte laget og trykk Edit – Transform – Offset.

Mønster2-66. I Offset-menyen trykker du på Offset by x/2 y/2 og sjekk samtidig at du har valgt Wrap around. Verdiene i vinduet over blir automatisk satt til halvparten av pixel-høyden og – lengden i dokumentet ditt.

Mønster2-77. Mønsteret ditt har nå blitt splittet opp og plassert i hjørnene. Dette kan se ulikt ut alt etter hvilken form og plassering du har brukt.

Avslutt videre som i trinn 6-8 i forrige del.

Geometrisk diagonalt mønster

Mønster3-11. Åpne et nytt dokument på 256 x 256 pixler og tegn en figur som i delen over. Pass på å ha godt med luft rundt figuren denne gangen.

Mønster3-22. Dupliser laget som over og trykk Edit – Transform – Offset. Bruk de samme innstillingene som over.

Mønster3-33. For at figuren skal gjenta seg også diagonalt, skal begge lagene denne gangen beholdes. Høyreklikk på det øverste laget i Layers-menyen og velg Merge Down for å slå de to lagene sammen til ett.

Avslutt videre som i trinn 6-8 i første del.

 

 

Advertisements