Utprøvinger av tradisjonelle tegne- og malemedier på ulikt underlag kombineres med enkle tegninger i bildebehandlingsprogrammet GIMP. Resultatet blir bilder med en viss håndlagd følelse, men som er vanskelig å gjenskape kun med tradisjonelle teknikker. Dette er et skritt videre fra innlegget der håndlagde teksturer brukes i geometriske komposisjoner.

Arbeidet er relatert til følgende læreplanmål i faget Kunst og håndverk:
Etter 4. årstrinn
  • visualisere og formidle egne inntrykk i ulike teknikker og materialer
  • bruke enkle funksjoner i digitale bildebehandlingsprogram
Etter 7. årstrinn
  • bruke ulike grafiske teknikker i eget arbeid
Etter 10. årstrinn
  • bruke ulike materialer og redskaper i arbeid med bilder ut fra egne interesse
  • bruke ulike funksjoner i bildebehandlingsprogram
Del 1 – Utforsking av tradisjonelle tegne- og malemedier

I den første delen kan alt du har for hånden brukes. Jeg brukte fargeblyanter, akvarellmaling, akrylmaling og knust kull blandet med vann. Som underlag kan også alt mulig brukes, men det blir ekstra fint hvis underlaget har litt tekstur. I tillegg bør papiret tåle vann. Ettersom ikke hele arket trenger å brukes er dette en fin måte å bruke opp rester på! Jeg brukte tegneark av ulik tykkelse, akvarellpapir og lerret.

Mal, spray eller kast maling på underlaget, eller farg med blyant på ulike måter. Prøv å få frem ulike teksturer og få gjerne ulike farger til å flyte over i hverandre. Det er ikke nødvendig å dekke store flater, 10 x 10 cm holder lenge.

Dette er en fin måte å prøve ut ulike ark, se hvordan forskjellig maling oppfører seg, hvor mye vann som skal brukes – generelt bygge opp erfaring med materialene uten å være redd for å ødelegge et bilde!

Denne delen er relativt lite tidkrevende. Hvis det er mulig å la malingen ligge å tørke, er dette arbeid som er fint å gjøre hvis du har knapt med tid.

I tillegg trenger du noen enkle strektegninger, gjerne tegnet med tusj. Velg selv om de skal forestille noe eller være mer abstrakte, men det er en fordel å tegne lukkede former og bruke tydelige streker.

Digitalisering

Nå har du samlet sammen råmateriale som må digitaliseres før videre bearbeiding. Jeg brukte en skanner, men det går også an å fotografere.

Prøv å få skannet/fotografert med så høy oppløsning som mulig. Det bevarer detaljene og gjør det mulig å få ut store bilder av en ganske liten flate.

En skoleklasse kan jobbe sammen om råmaterialet som samles i en fellesmappe. På den måten får elevene mye å velge blant i neste del.

Del 2 – Digitalt arbeid

Nedenfor viser jeg bilder jeg har lagd med ulike teknkker. Det er lov å både følge oppskriften og å kombinere teknikkene på egne måter.

Bilde 1 – Blending mode på strektegning

Bilde1.jpgÅpne et nytt dokument med hvit bakgrunn i valgfri størrelse. Gå på Advanced options og sett X og Y resolution til 200 eller 300 hvis det skal skrives ut. Lagre dokumentet med å trykke File – Save. Husk å lagre underveis for å ikke miste arbeidet ditt.

Åpne tegningen og bildet du vil bruke og bruk Rectangular Select Tool til å markere, kopier (Ctrl + C) dem og lim inn (Ctrl + V) i det første dokumentet. Høyreklikk på de innlimte lagene i Layers dialog og velg to new layer, slik at bildene legger seg i hvert sitt lag. Legg laget med maling øverst.

1Skaler og roter gjerne på bildene slik at de passer sammen og til det valgte formatet. Disse mulighetene ligger under Layers-menyen.

2I det øverste laget må områdene som ikke har maling på seg fjernes. Det hvite som er rundt vil bli svart i siste steg, og det vil ikke se bra ut.

Bruk Fuzzy Select Tool, eller et annet markeringsverktøy, og trykk på den hvite kanten rundt malingen i øverste lag for å markere den.

3Høyreklikk på det øverste laget og trykk på Add Layer Mask. Velg Selection her og hak av på Invert mask nederst – dette maskerer ut det som er markert.

4I siste steg skal det legges på et Blending mode på øverste lag for å få de to lagene til å blande seg. Her går det an å prøve ut ulike for å se hva som skjer, men for å få denne effekten må Difference velges.

5

Bildet er ferdig og du kan eksportere det til jpg-fil, slik at det kan deles og skrives ut. Trykk File – Export og velg jpg i vinduet som kommer opp. Lagre også som xcf-fil, som er arbeidsfilen du automatisk arbeider i, slik at du kan gå inn og gjøre endringer senere.

Bilde 2 – Tegning med malt bakgrunn

Fase2 Utprøving5.jpgÅpne et nytt dokument og lim inn både tegning og malingslag som vist over. Legg laget med tegningen øverst.

6.jpgMarker det som er rundt tegningen med Fuzzy Select Tool. For å markere flere ting samtidig må du trykke på det andre røde ikonet i Tool options (markert med blått).

7.jpgGå i Layers dialog og høyreklikk på laget med tegningen. Trykk Add Layer Mask og velg Selection. Husk å hak av Invert mask, ellers maskeres selve tegningen ut.

I stedet for å gjøre dette kunne vi brukt Eraser Tool og visket bort det som er markert, men ved å bruke masker er det mulig å gjøre endringer, bl.a. å få frem igjen det som er masket ut.

8.jpgTegningen har nå fått en fargerik og fin bakgrunn.

Velg selv om du anser bildet som ferdig eller om det bare skal være en sirkel i bakgrunnen. Det gjøres med å markere et område med Ellipse Select Tool og lage en maske som i forrige steg. Her skal du ikke hake av Invert mask.

Eksporter bildet til jpg-format som forklart i bilde 1.

Bilde 3 – Fri kombinasjon av tegninger og teksturer

Bilde3.jpg

I dette bildet er to tegninger og to “prøvelapper” fra del 1 brukt. Den spesielle kornete effekten kommer fra kull som er knust, blandet ut med vann og kastet over papir.9.jpgÅpne et nytt dokument – gjerne kvadratisk, f.eks. 20×20 cm eller 30×30 cm, slik at du har mange muligheter til å beskjære det etterpå. Gå på Advanced options og sett X og Y resolution til 200 eller 300 hvis det skal skrives ut. Lim inn to “prøvelapper” fra del 1, jeg la den med akvarell over den med kull.

På det øverste laget settes Mode til Difference slik at de to lagene blandes og fargene blandes. Prøv gjerne ut andre Modes og bruk det du liker best.

10.jpgLim inn en av tegningene – det er denne som blir liggende mest i bakgrunnen. Marker det som er rundt tegningen med Fuzzy Select ToolLag en maske som fjerner det du har markert, som forklart i bilde 2.

11

12Sett laget med tegningen også i Mode – Difference. For å få enda flere detaljer kan laget dupliseres og roteres 180 grader rundt. Laget kan også speilvendes, alt etter hva som passer formen du har.

13.jpgLim inn den andre tegningen og masker ut bakgrunnen, som forklart over.

Juster størrelsen og plasser tegningen et egnet sted. Hvis tegningen ikke passer til formatet kan du legge den i et område der bakgrunnen er fin og så beskjære resten.

14.jpgI det øverste laget settes også Mode til Difference og bildet er omtrent ferdig. For å beskjære bildet lager du en markering med Rectangle Select Tool over området du vil beholde og trykker Image – Crop to Selection.

Eksporter bildet til jpg-format som forklart i bilde 1.

Lek deg gjerne med ulike Modes på lagene for å lage ulike uttrykk.

 

Advertisements