SketchUp er et program som lar deg jobbe raskt og nøyaktig med 3D-modeller, samtidig som det er enkelt å lære. Jeg har brukt det for å planlegge en liten pepperkakeby. Jeg vil vise hvordan jeg har tegnet opp 3d-modellene og videre brukt modellene for å lage maler til å skjære ut pepperkakedeigen med. Et slikt prosjekt er fint å jobbe med i førjulstiden og kan fungere som et tverrfaglig opplegg med Mat og helse og Matematikk. Utenom adventstiden kan elevene også bygge modeller i f.eks. papp. SketchUp har en gratisversjon som er grei å bruke, og i tillegg er det mulig å prøve pro-versjonen i 30 dager.

Arbeidet er relatert til følgende læreplanmål i faget Kunst og håndverk:
Etter 2. årstrinn
 • bygge med enkle geometriske grunnformer
 • lage enkle modeller av hus i naturmaterialer
Etter 4. årstrinn
 • bruke enkle funksjoner i digitale bildebehandlingsprogram
 • eksperimentere med enkle geometriske former i konstruksjon og som dekorative formelementer
 • planlegge og bygge modeller av hus og rom ved hjelp av digitale verktøy og enkle håndverksteknikker
 • tegne hus og rom sett rett ovenfra, rett forfra og rett fra siden
Etter 7. årstrinn
 • bygge modeller av hus i målestokk med utgangspunkt i egne arbeidstegninger
Etter 10. årstrinn
 • bruke ulike funksjoner i bildebehandlingsprogram
 • tegne hus og rom ved hjelp av topunktsperspektiv
 • samtale om arkitekttegninger og digitale presentasjoner av byggeprosjekter, vurdere tilpasning til omgivelsene og skissere ulike løsninger
 • bygge og teste bærende konstruksjoner i ulike materialer
Bygge 3D-modeller av husene i SketchUp
For å lære å jobbe med SketchUp vil jeg anbefale å gå gjennom opplæringsvideoene.

Åpne SketchUp og velg hvilken template du vil jobbe med.

1.jpgVelg først en template som passer til den typen arbeid som skal gjøres. Ettersom jeg skal bygge hus valgte jeg Architectural Design. Velg også hvilken måleenhet templaten skal bruke. Til små pepperkakehus er millimeter kanskje det mest hensiktsmessige å jobbe med.

2.jpgVelg Rectangle for å tegne et rektangel. Dette skal bli grunnflaten i huset.

3.jpgTegn rektanglet på frihånd eller bruk bestemte dimensjoner. Jeg vil ha 5X10 cm på min grunnflate. Trykk en gang på flaten med rektangel-verktøyet og skriv inn dimensjonene. Se hvilke tegn (komma, semikolon eller apostrof) som brukes i din template. Trykk enter og firkanten tegnes opp etter mål.

4.jpgBruk Push/Pull-verktøyet til å dra rektanglet opp til en boks. Trykk en gang på firkanten. Dra opp til det blir en boks før du trykker igjen, eller skriv inn ønsket høyde og trykk enter.

5.jpgHuset må ha et spisst tak for å ligne mer på et hus. Del toppen av boksen i to med å tegne en linje med Lines-verktøyet. Ved å holde verktøyet over midten av endestykkene markeres det nøyaktige midtpunktet med lyseblått slik at det er enkelt å tegne nøyaktig. Trykk en gang der linjen skal starte og en gang der linjen skal avsluttes.

6Velg Move-verktøyet i verktøylinjen øverst. Hold over linjen du nettopp har tegnet slik at den blir markert med blått. Klikk en gang for å starte å dra. Det dukker opp en hjelpelinje som viser hvilken vinkel du drar i. Når du drar rett opp blir den blå og det står “On Blue Axis” for å markere at du følger den blå aksen. Klikk en gang til når du er fornøyd med plasseringen.

Huset er nå nesten ferdig. Fordi det skal brukes til å lage en mal må taket være litt større, slik at det blir liggende trygt på veggene. Vi må derfor tegne på litt ekstra.

7.jpgStart på en side av taket først. Bruk Select-verktøyet (den svarte pila) til å markere de tre sidene av taket som må forlenges. Hold inne shift på tastaturet slik at du kan markere alle tre samtidig. Velg Offset-verktøyet og trykk en gang på taket. Dra ut til ønsket lengde og klikk en gang til, eller skriv inn et bestemt mål og trykk enter. Gjør det samme på andre siden av taket. Du har nå en svart ramme som svever utenfor taket.

8.jpgKoble den til taket ved å tegne to små streker langs gavlen.

9.jpgTegn på vinduer og dører ved å tegne firkanter med Rectangle-verktøyet. Marker firkanten med Select-verktøyet og trykk Delete på tastaturet for å fjerne den.

Det første huset er nå ferdig! For å enkelt kunne flytte, kopiere og rotere det er det lurt å samle alle delene i en gruppe. Marker hele huset med Select-verktøyet og høyreklikk, velg Make Group. Jobb videre med å lage flere hus. Husk å lagre filen underveis!

10.jpgLage maler til utskjæring av pepperkakene

Start med å kopiere et av husene inn i et nytt dokument, slik at vi kan arbeide i et dokument uten så mange hus. Marker huset med Select-verktøyet, kopier (Ctrl + C på tastaturet), åpne et nytt dokument og lim inn (Ctrl + V).

11.jpgFor å lage en mal må alle delene plukkes fra hverandre. Marker en del med Select-verktøyet og velg så Move-verktøyet. Hold inn Ctrl på tastaturet, trykk på den markerte delen og dra ut en kopi som du legger ved siden.

12.jpgI malen må alle delene ligge flatt på ett plan, og derfor må noen av delene roteres. Dette gjøres med Rotate-verktøyet som kan være vrient å jobbe med. SketchUp har lagd opplæringsvideoer om alle verktøyene, og jeg anbefaler å se videoen om Rotate-verktøyet.

13.jpgNår taket skal flyttes er det viktig å huske at det består av to ulike deler som begge må markeres (hold inne shift på tastaturet mens du markerer) og flyttes samtidig.

14.jpgTaket, som er i en annen vinkel enn de andre delene, kan også være mer vrient å rotere riktig. For å finne den riktige aksen å rotere rundt måtte jeg vri kamera slik at det pekte mot enden.

15De ekstra linjene på tak-delen har ikke lengre noen funksjon og kan fjernes med Eraser-verktøyet.

16For at alle delene skal vises med korrekte mål må visningen settes til Parallel Projection, ikke Perspective der delene lengst unna kamera blir mindre. Velg også Front som kameravinkel.

17For å eksportere de digitale malene til et bilde som kan skrives ut trykker du File – Eksport – 2D Graphic. Programmet lager nå en jpg-fil som tilsvarer skjermbildet ditt. Zoom inn på delene du vil ha med for å få delene så store som mulig på bildet. For å være sikker på at alle målene stemmer vil jeg bearbeide bildet videre i et bildebehandlingsprogram. Jeg bruker GIMP til dette.

Lag et nytt dokument i A4-format. Åpne bildet SketchUp har lagd og marker de delene du trenger i malen. Kopier og lim inn i det tomme A4-arket.

18.jpgSkaler malen til riktig størrelse. Bruk gjerne linjalene rundt vinduet for å sjekke at målene blir riktige.

19.jpgSkal du lage mange maler til mange hus er det lurt å skrive på hvilket hus det tilhører og eventuelt hvor mange av hver del det må lages til ett hus. Bruk Text Tool til å skrive på hver del.

Advertisements