Det tradisjonelle korsstingsbroderiet av blomster kan fremstå som litt for traust for dagens unge, mens aggressive korssting fort kan gå for langt andre veien. Å lage mønster ut fra egne foto kan være en gylden middelvei. Mønsteret lages med KnitPro, som er en gratis web-applikasjon jeg også brukte for å lage et strikkemønster. I tillegg er det greit å bearbeide bildet som skal brukes. Den digitale delen av arbeidet går fort, mens selve broderingen kan ta lang tid, så vær forsiktig med å gape over for mye!

Arbeidet er relatert til følgende læreplanmål i faget Kunst og håndverk:
Etter 4. årstrinn
  • bruke enkle funksjoner i digitale bildebehandlingsprogram
  • lage enkle gjenstander gjennom å strikke, veve, filte, sy, spikre og skru i ulike materialer
Etter 10. årstrinn
  • bruke ulike materialer og redskaper i arbeid med bilder ut fra egne interesse
  • bruke ulike funksjoner i bildebehandlingsprogram

Jeg valgte å bruke et eget fotografi fra en ferietur. Hvis andres bilder skal brukes, er det lurt å tenke på om det er beskyttet av opphavsrett, som jeg har skrevet litt om her.

Bearbeiding av bilde

Det er mulig å legge bildet rett inn i KnitPro uten bearbeiding, men da ender du fort opp med et komplisert mønster med veldig mange fargenyanser som vil være vanskelig å gjenskape i et broderi. Jeg valgte derfor å redigere bildet først, for å redusere antall farger. Dette kan gjøres både i GIMP og Photoshop, men Photoshop vil gi best resultat. Jeg viser fremgangsmåten i begge.

Redigering i GIMP

1.jpgÅpne bildet og trykk på Image – Mode – Indexed. Dette reduserer antall farger i bildet.

2

I dialogboksen som kommer opp får du ulike valg. For å styre antall farger må du velge Generate optimum palette og skrive inn antall farger. Jeg valgte å ende opp med 15 farger, og jeg anbefaler ikke å bruke flere.

Trykk Convert og programmet justerer fargene.

3.jpgI GIMP har du mindre kontroll over denne prosessen, i forhold til i Photoshop, og du kan ende opp med et nokså blasst bilde. Det kan derfor være greit å justere litt på fargene.

4.jpgTrykk på Windows – Dockable Dialogs – Colormap for å få opp et vindu der du kan redigere fargene.

5I denne boksen får du opp alle fargene som er i bildet. Ved å dobbeltklikke på en farge får du mulighet til å endre den. Fargen endres i bildet når du har trykket ok.

Det kan også være lurt å ta med seg et bilde av fargeskalaen når du skal velge ut brodergarn!

Redigering i Photoshop

6Åpne bildet i Photoshop. Trykk  Image – Mode – Indexed Color for å redusere antall farger.

7Velg antall farger – jeg brukte 10 – og fjern haken fra Transparency og velg Dither: None.

I noen bilder kan dette være nok, men jeg savner de friske varme fargene i shortsen og ønsker å legge inn dem. Trykk Edit – Step Backward for å gå et skritt tilbake.

8Trykk  Image – Mode – Indexed Color på samme måte som over, men denne gangen velges Custom…Palette. Da dukker vinduet Color Table opp. Trykk på en av de ledige firkantene og finn en eller flere farger som skal være med. Trykk OK i alle vinduene, og fargene du har lagt til legges inn i bildet.

9

Trykk på Image – Mode – Color Table for å få opp fargepaletten din – denne kan være lur å ta med seg når brodergarnet skal velges ut!

Juster størrelsen på bildet

KnitPro foretrekker å bearbeide bilder under 1 MB, så det vil i mange tilfeller være nødvendig å justere størrelsen på bildet.

10I Photoshop trykker du Image – Image Size for å få opp menyen for å justere størrelsen. Oppløsningen (Resolution) kan tas ned til 72 og videre kan antall pixler eller cm i høyde/bredde justeres slik at bildet kommer på rundt 1MB. Størrelsen vises øverst i boksen som kommer opp.

11I GIMP trykker du Image – Scale Image, og gjør videre det samme som i PS. Her vises bildestørrelsen kun nederst i vinduet der du ser bildet etter at endringen er gjort, så du må kanskje prøve deg frem litt mer.

Lage mønsteret i KnitPro

Det er en fordel å jobbe litt med bildet på forhånd slik at sluttresultatet blir best mulig, men det er mulig å hoppe rett på dette trinnet.

Gå til KnitPro sin nettside og trykk på Try KnitPro.

knitproTa stilling til hvor stort mønster du vil ha – du kan velge mellom vanlig, stor og ekstra stor. I undervisning er kanskje selv den minste i største laget, så det er kanskje nødvendig å klippe ut kun en liten del som skal broderes. Kanskje kan en gruppe elever samarbeide om et bilde? Jo færre farger som brukes, jo enklere og raskere er det også.

For å lage et broderimønster velger du Needlepoint, Cross Stitch, Crochet (1:1).

Trykk på Choose File for å finne frem til filen du skal bruke og trykk til slutt Submit. Det ferdige mønsteret kommer så opp nesten med en gang som en pdf-fil du kan laste ned.

Sommer-Mønster.jpgSelv med en del forberedelser er det nødvendig å forenkle mønsteret litt når bilder som dette brukes. Jeg jobbet med små deler av gangen og tegnet opp på utskriften hvor grensene mellom de ulike flatene skulle gå.

 

Ferdig.jpg

Advertisements