Å tegne over egne fotografier er en god måte å arbeide videre med fine motiver på. Det kan også gi elever som er usikre på egne tegneferdigheter mer mestringsfølelse og mer motivasjon når de skal arbeide videre med tegningen sin. Sammenlignet med å tegne over et foto for hånd, gir digital tegning flere muligheter til å prøve ut ulike komposisjoner og justere størrelser på det som tegnes.

Det er mulig å bruke ulike programmer til dette, f.eks. GIMP, Adobe Illustrator eller Photoshop. Jeg kommer til å vise fremgangsmåten i GIMP.

Arbeidet er relatert til følgende læreplanmål i faget Kunst og håndverk:
Etter 4. årstrinn
  • visualisere og formidle egne inntrykk i ulike teknikker og materialer
  • bruke enkle funksjoner i digitale bildebehandlingsprogram
Etter 10. årstrinn
  • bruke ulike materialer og redskaper i arbeid med bilder ut fra egne interesse
  • bruke ulike funksjoner i bildebehandlingsprogram
Tegning over foto i GIMP

1Start med å åpne et nytt dokument – bruk formatet du skal male bildet på – og bildet du har lyst til å bruke. Marker bildet med Rectangle Select Tool, kopier (Ctrl+C) og lim inn (Ctrl+V) i dokumentet du skal tegne i.

2Lag et nytt, transparent lag over bildet ved å trykke på ikonet lengst til venstre, nederst i Layers-menyen. Sørg for at det er dette laget du arbeider i, sånn at det er enkelt å skille linjen fra bildet når du er ferdig å tegne.

4Bruk Path Tool for å tegne langs konturene i bildet. Sørg for at Edit Mode står på Design.

Path Tool kan være litt vrient i starten, men er det verktøyet som gir best kontroll over streken når du skjønner hvordan det fungerer. Du tegner med å lage punkter som danner rette eller buede linjer mellom seg – du drar med andre ord ikke opp hele streken med markøren.

Start med å sette det første punktet med et enkelt klikk. Plasser markøren på neste sted du vil tegne et punkt og dra litt i det før du slipper opp museknappen for å lage en kurve. Når som helst er det mulig å justere kurvene ved å trykke på et punkt og dra i “håndtakene” som dukker opp, det er disse som styrer hvordan kurven tegnes.

Tegn streken med så få punkter som mulig for å få en jevnest mulig strek. En grundigere forklaring på bruk av verktøyet finnes i denne videoen.

5.jpgNår du er fornøyd med linjen trykker du Stroke Path i verktøymenyen. Velg hvor tykk linjen skal være og trykk Stroke. Hvis du hopper over dette punktet forsvinner linjen, så dette punktet er viktig å huske! Tegn figuren i flere deler og trykk Stroke Path hver gang du er ferdig med en del.

6Når hele figuren er ferdig tegnet kan du enten tegne flere eller bearbeide den du har. Lukk øyet ved siden av laget der fotografiet ligger i Layers-menyen, slik at det ikke er synlig, eller slett det.

Hvis du vil tegne flere figurer, limer du inn et nytt bilde på samme måte og lager et nytt lag med gjennomsiktig bakgrunn som du tegner i, slik at det er mulig å flytte og skalere figurene uavhengig av hverandre.

7Jeg fikk ideen om å male rådyret i silhuett, men var usikker på om formen ville være gjenkjennbar nok. For å teste det ut, kopierte jeg laget jeg hadde tegnet figuren i ved å høyreklikke på laget i Layers-menyen og trykke Duplicate Layer, for å ikke ødelegge den første tegningen. Da det var gjort, kunne jeg fylle figuren med farge med Bucket Fill Tool. Pass på at det ikke er noen åpninger i konturen rundt, tett igjen åpningene med Path Tool, som beskrevet over, hvis det er nødvendig.

davJeg valgte å overføre tegningen til et ark jeg allerede hadde lagt på noen lag med bakgrunnsmaling på, men det er enklere å bruke et hvitt ark eller lerret. Jeg tapet arket opp på en vegg og brukte en prosjektor for å lyse opp tegningen mot arket. På den måten fikk jeg god kontroll på hvordan tegningen ville bli plassert på arket og hvor hard streken ble, og også mulighet til å endre størrelsen på tegningen. Det er også mulig å ta en utskrift av tegningen og overføre til et underlag med lysbord eller blåpapir.

Videre er det bare å male eller tegne som du ønsker.

dav

 

Advertisements