Pop Art er en av de sentrale retningene innenfor moderne kunst. Det er også en stil som er spennende og enkel å eksperimentere med på egen hånd. Selvportrett fotografert med mobiltelefon kan gjerne brukes som utgangspunkt for redigering i GIMP. Jeg kommer til å vise to ulike fremgangsmåter som gir ulike uttrykk.

Arbeidet er relatert til følgende læreplanmål i faget Kunst og håndverk:
Etter 4. årstrinn
  • visualisere og formidle egne inntrykk i ulike teknikker og materialer
  • bruke enkle funksjoner i digitale bildebehandlingsprogram
Etter 7. årstrinn
  • fotografere og manipulere bilder digitalt og reflektere over bruk av motiv og utsnitt
  • samtale om opplevelse av hvordan kunstnere har benyttet form, lys og skygge og bruke dette i eget arbeid med bilde og skulptur
Etter 10. årstrinn
  • bruke ulike funksjoner i bildebehandlingsprogram
  • diskutere hvordan kunstnere i ulike kulturer har framstilt mennesker gjennom tidene, og bruke dette som utgangspunkt for eget skapende arbeid med portrett og skulptur
  • samtale om opplevelse av hvordan kunstnere til forskjellige tider og i ulike kulturer har uttrykt seg gjennom foto, film og video, og bruke dette som utgangspunkt for eget arbeid
  • sammenligne og vurdere ulike retninger og tradisjoner innenfor to- og tredimensjonal kunst
Fargeflater inspirert av Andy Warhol

101Jeg ønsket et kvadratisk format på bildet, og startet derfor med å beskjære fotografiet. Jeg brukte Rectangle Select Tool, huket av Fixed: Aspect ratio og satte den til 1:1 (endret automatisk til Current på bildet over) for å få et helt kvadratisk bilde.

102Bakgrunnen ble fjernet ved hjelp av Scissor Tool. Ved å klikke på noen punkter langs kanten av det som skal fjernes, tilpasser verktøyet kurven etter kanter det finner i bildet – jo tydeligere kontrasten og kanten på det som markeres er, jo enklere er det å få et godt resultat. Når du har markert langs kanten hele veien rundt, trykker du en gang i midten for å lage markeringen. Bruk Paintbrush Tool for å male hvitt i det markerte området.

103Gjør bildet svart-hvitt ved å trykke Colors – Hue-Saturation og sette Saturation til -100.

104Øk kontrasten ved å trykke Colors – Brightness-Contrast. Sørg for at det er stor forskjell på de mørke og lyse, overdriv gjerne.

105Glatt ut fargeflatene med å legge på litt uskarphet. Trykk Filter – Blur – Gaussian Blur og sett verdien til et sted rundt 4-5.

106Del bildet opp i rene fargeflater ved å trykke Colors – Posterize, og juster hvor mange farger bildet skal deles opp i. Det er lurt å ikke bruke for mange farger, 3-4 er nok.

107Videre skal bakgrunnen og de ulike fargene i ansiktet legges i hvert sitt lag, slik at de blir enklere å arbeide videre med.

For å markere bakgrunnen og det hvite i ansiktet må Fuzzy Select Tool brukes. Klikk en gang i hver flate til alle delene som skal være med er markert. De andre fargene kan markeres med Color Select Tool. Klikk en gang på fargen som skal markeres, og alle flater med den fargen blir markert. Når en farge er markert trykker du Ctrl + C for å kopiere. Lag et nytt lag og trykk Ctrl + V for å lime inn. Høyreklikk på det innlimte laget og velg Anchor Layer slik at det legger seg i det nye laget.

108.jpgFor å legge på farge trykker du på det aktuelle laget, markerer med Color Select Tool og fargelegger med Painbrush Tool. Bruk en stor Paintrush og vær nøye med å fargelegge alt som er markert. Gjenta for alle lagene.

109.jpgJeg ønsket å lage et bilde satt sammen av fire slike bilder. For å kopiere dette bildet inn i et nytt dokument lagde jeg derfor et nytt lag basert på de synlige lagene ved å trykke Layers – New from Visible. Marker dette laget med Rectangle Select Tool og kopier det. Lag et nytt dokument som er dobbelt så høyt og bredt og lim inn. Plasser bildet i ett hjørne.

Slett Visible-laget i det første bildet. Lag tre nye bilder med andre farger på samme måte. Sett dem også inn i den andre filen.

110.jpgEksporter det ferdige bildet ved å trykke File – Export As.. Velg hvilken filtype du vil eksportere til, jpg-filer er som oftest det beste valget.

Rastereffekt inspirert av Roy Lichtenstein

1.jpgJeg startet med å fjerne bakgrunnen med å lage en markering langs den med Scissor Tool som jeg fylte med svart farge. Kopier laget ved å trykke Ctrl + Shift + D på tastaturet, eller høyreklikke på laget i Layers-vinduet og trykke Duplicate Layer. Det nye laget skal gjøres svart-hvitt, mens det første laget kan brukes for fargereferanser.

2.jpgDette gjøres ved å lage et nytt lag, fylle det med en grå farge og sette ModeLayer-vinduet til Color. Høyreklikk på det nye laget og trykk på Merge Down slik at de to lagene slås sammen. Alternativt kan du gjøre laget grått på samme måte som beskrevet til det andre bildet.

3.jpgKontrastene i det grå laget må også gjøres kraftigere. Trykk Colors – Levels for å justere dette. Dra pilen for både det mørke og lyse inn mot midten, og juster også den midterste pilen til du er fornøyd. Overdriv gjerne!

4.jpgDet er nå på tide å fargelegge, og det er da viktig å lage et nytt, transparent lag for hver farge eller del som skal fargelegges. Gi gjerne lagene navn etter hva de inneholder.

Zoom godt inn og bruk Paintbrush Tool til å legge på ønsket farge – denne kan endres etterpå, så ikke fjern laget hvis du er misfornøyd med fargevalget. Mode settes til ColorLayers-vinduet. Bruk en pensel med skarp kant og visk med Eraser Tool hvis du farger utenfor området.

5.jpgNår alle delene er fargelagt kan du gjøre endringer på fargene og prøve ut ulike fargekombinasjoner. Trykk Colors – Hue-Saturation og juster Hue for å endre fargene.

6Når du er fornøyd lager du ett nytt lag basert på hvordan bildet ser ut nå. Trykk Layer – New from Visible. Det er på tide å lage mørke streker rundt formene.

7Trykk Filters – Artistic – Cartoon og juster til det ser ok ut. Effekten ser veldig grumsete ut, men den kan fjernes i enkelte områder slik at det ser renere ut.

8.jpgHøyreklikk på laget og velg Add Layer Mask. Bruk Paintbrush Tool til å male med svart over delene som ikke skal ha denne effekten over seg, spesielt hudområdene, men sørg for å behold effektene i kantene rundt for eksempel munn og øyne.

9Det er nå på tide å lage prikkene. Lag et nytt lag ved å trykke Layer – New from Visible og gjør dette laget svart-hvitt som beskrevet over. Trykk Filters – Distort – Newsprint.

10Prøv deg frem med ulike innstillinger, men velg CMYK i det midterste feltet. Sett Mode til Lighten onlyLayers-vinduet.

Hvis du ikke er helt fornøyd med resultatet er det mulig å gå noen steg tilbake, endre farger, cartoon-effekten eller raster-effekten.

11.jpg

 

 

Advertisements