Grafikk er en spennende måte å jobbe med bilder på, og er blant annet en egnet teknikk for arbeid med portretter. Ved å redigere egne fotografier i GIMP går forberedelsene raskt, samtidig som man får god kontroll på hvordan sluttresultatet skal bli. Jeg har jobbet med linosnitt, men denne fremgangsmåten kan selvfølgelig brukes på andre trykketeknikker. For arbeid med flerfarget silketrykk kan den ene fremgangsmåten beskrevet i innlegget om Pop Art-bilder også brukes.

Arbeidet er relatert til følgende læreplanmål i faget Kunst og håndverk:
Etter 4. årstrinn
  • visualisere og formidle egne inntrykk i ulike teknikker og materialer
  • bruke enkle funksjoner i digitale bildebehandlingsprogram
Etter 7. årstrinn
  • bruke ulike grafiske teknikker i eget arbeid
  • fotografere og manipulere bilder digitalt og reflektere over bruk av motiv og utsnitt
  • samtale om opplevelse av hvordan kunstnere har benyttet form, lys og skygge og bruke dette i eget arbeid med bilde og skulptur
Etter 10. årstrinn
  • bruke ulike materialer og redskaper i arbeid med bilder ut fra egne interesser
  • bruke ulike funksjoner i bildebehandlingsprogram
  • samtale om opplevelse av hvordan kunstnere til forskjellige tider og i ulike kulturer har uttrykt seg gjennom foto, film og video, og bruke dette som utgangspunkt for eget arbeid
Klargjøring av bildet i GIMP

1Linosnittet gir bare mulighet til å bruke to farger, noe som betyr at bildet bør være så enkelt som mulig. Bildet jeg ville bruke hadde en bråkete bakgrunn som jeg bestemte meg for å fjerne, slik at hovedmotivet skulle komme bedre frem. For å ha mulighet til å gjøre endringer etterpå valgte jeg å gjøre dette med å legge på en maske. Høyreklikk på bildet i Layers-vinduet og velg Add Layer Mask.

2Velg et egnet markeringsverktøy – jeg brukte Scissor Tool – og marker det som skal fjernes. Når markeringen er laget må du trykke en gang på masken i Layers-vinduet, for å sikre at det er den du arbeider i, og bruke Paintbrush Tool til å fylle det markerte området med svart. Dette gjør området som fylles med svart usynlig. For å få frem deler som er maskert ut, males de over med hvitt. At det er mulig å hente frem det som fjernes, gjør masker tryggere å arbeide med enn viskelæret.

3Gjør bildet svart hvitt ved å trykke Colors – Hue-Saturation og skru Saturation ned til -100.

4For å få frem tydelige former og unngå at alt blir enten helt svart eller helt hvitt, må kontrastene skrus opp. Trykk Colors – Brightness-Contrast for å justere kontrasten. Avhengig av hvor lyst eller mørkt bildet er, blir det kanskje også nødvendig å justere på Brightness når kontrasten skrus opp.

5Legg til et nytt lag og fyll det med enten hvitt eller sort, avhengig av om forgrunnsfigurene er lyse eller mørke. Trykk på ikonet lengst til venstre i Layers-vinduet for å lage et nytt lag. Min forgrunnsfarge var svart, som jeg ønsket å fylle laget med, og valgte derfor at laget skulle fylles med forgrunnsfargen. Dersom både forgrunns- og bakgrunnsfarge er en annen enn du ønsker å bruke kan du bruke Bucket Fill Tool for å legge på farge etter at laget er opprettet.

6Siste steg er å redusere antall farger til to. Trykk Colors – Posterize og sett antallet til 2.

7Videre er det mulig å ta et utsnitt av bildet med å lage en markering med Rectangular Marquee Tool og trykke Image – Crop to Selection.

8Juster bildestørrelsen slik at bildet blir like stort som linoplaten når det skrives ut. Trykk Image – Scale Image for å endre bildestørrelsen. Husk å sette oppløsningen – og Y resolution – til 200, som er den vanlige oppløsningen for utskrifter.

Lagre bildet som en jpg-fil ved å trykke File – Export As.. og velge jpg.

Bildet kan overføres til linoplaten ved å legge utskriften med bildeflaten ned mot linoplaten og så stryke over med et varmt strykejern. Dette varmer også opp platen og gjør den enklere å skjære i. For å overføre bildet er det nødvendig å stryke nokså hardt og lenge, men vær samtidig forsiktig med å varme linoplaten opp for mye.

Trykk bildet på vanlig måte.

Header

Advertisements