Animasjonsfilm er et spennende prosjekt som egner seg for alle klassetrinn, men spesielt for elever på ungdomstrinnet, der film er spesielt nevnt i læreplanen. Det er mulig å gjøre dette til et stort prosjekt, med tegning av bildemanus og utforming av kompliserte karakterer og en god historie, eller gjennomføre det raskt i løpet av få skoletimer, ved å flytte på gjenstander i klasserommet. I mitt prosjekt har jeg brukt gratis-appen LapseIt.

Arbeidet er relatert til følgende læreplanmål i faget Kunst og håndverk:
Etter 10. årstrinn
  • tegne bildemanus, redigere og manipulere enkle digitale opptak og vurdere bruk av egne virkemidler
  • samtale om opplevelse av hvordan kunstnere til forskjellige tider og i ulike kulturer har uttrykt seg gjennom foto, film og video, og bruke dette som utgangspunkt for eget arbeid
Planlegging av arbeidet

For å lage en vellykket animasjonsfilm er det viktig å planlegge godt. Når opptakene er i gang, må alt som skal brukes ligge tilgjengelig og du må ha en plan på hvordan alt skal bevege seg og hvor lang tid handlingen skal ta.

En enkel og effektiv måte å planlegge på er å lage et bildemanus. Tegn opp ruter på et ark hvor handlingen tegnes grovt inn. Husk at en animasjonsfilm består av veldig mange bilder, så tegn derfor bare inn nøkkelbilder hvor viktige endringer skal skje. Bruk gjerne piler for å vise hvilken retning figurene skal begeve seg i.

2017-05-22 08.09.47.jpg

Animasjonsteknikker

Stop motion-animasjon lages ved å ta ett bilde, gjøre en liten endring på scenen og så ta et nytt bilde, gjentatte ganger. Innenfor stop motion-animasjon finnes det en rekke teknikker som er fine å bruke, med hver sine fordeler og ulemper. Jeg presenterer kort noen av teknikkene som er aktuelle for bruk i skolen:

  • Plastellina: Gir mulighet for spennende figurer som kan endre form, men de kan være tidkrevende å lage. Det kan også oppstå utfordringer med figurer som velter eller “siger” under opptak.
  • Utklippet papir: Tilgjengelig materiale som går raskt å klippe til, men bruk gjerne litt tykkere papir som ikke krøller seg. Bevegelsene er begrenset til to dimensjoner, noe som kan være både en fordel og en ulempe. Lette papirfigurer kan ofte komme på avveie, både før og under opptak.
  • Tegning: Ved å tegne små streker av gangen er det mulig å gi en illusjon av tegninger som “tegner seg selv”, noe som kan gi en flott effekt. Fint å bruke på tekstsekvenser. Gode tegneferdigheter og god planlegging er viktig, og teknikken kan være veldig tidkrevende.
  • Bruk av ferdige gjenstander: Å få ulike gjenstander til å bevege seg “av seg selv” kan være en morsom effekt. Det går raskt å bruke ferdige gjenstander, sammenlignet med å lage noe selv. Som med plastellina-figurer er velting under opptak en utfordring. Kan gi begrensede muligheter til å lage en historie.
Noen gode råd
  • Unngå “blafring” i farger og lys mellom hvert bilde ved å sette egne innstillinger på hvitbalanse, eksponering, fokus, mm. – unngå bruk av “auto” når du arbeider med animasjon, så langt det er mulig. Unngå også at bevegelig lys og skygge treffer området som fotograferes.
  • Bruk stativ, hvis mulig, for å unngå urolig kamera.
  • Husk at hvert sekund film består av omtrent 12-20 bilder. Gjør små endringer og ta mange flere bilder enn du tror du behøver.
  • Finn en flyt på det å ta bilder og å flytte på ting hvis flere samarbeider. Kommuniser godt for å unngå at hender blir med på filmen.
Arbeid i Lapse It

Av de appene jeg har sett på, synes jeg Lapse It fungerte best, og det er derfor den jeg har valgt å arbeide med i dette prosjektet.

Med Lapse It er det mulig å stille inn hvitbalanse og ISO (lysfølsomhet), slik at man får gode bilder og jevnt lys og farger gjennom hele filmen. Disse alternativene ligger under More, som ligger som ikon nummer fire på bildene under.

Under opptak er det mulig å se forrige bilde samtidig som du ser hva du kan ta neste bilde av, såkalt onion skin. Dette hjelper deg å holde kamera riktig hvis du mangler stativ.

I Lapse It er det også mulig å lage time lapse’er, altså at kamera automatisk tar bilder med en bestemt tidsintervall for å vise en utvikling, f.eks. en soloppgang eller et frø som spirer. Appen er innstilt for å lage en time lapse når den åpnes.

For å komme i gang med stop motion-animasjon må du trykke på knapp nummer to, like til høyre for den røde Capture-knappen, og trykke Stop motion. Med denne innstillingen tas hver bilde manuelt ved å trykke en gang på Capture-knappen. Det andre ikonet viser nå hvor mange bilder – Frames – du har tatt, noe som er nyttig for å prøve å beregne hvor lang filmen vil bli.

2017-05-23 12.32.52Når du er ferdig, trykker du Stop-knappen lengst til høyre. I vinduet som kommer opp er det mulig å huke av ulike alternativer, som at filmen skal spilles av i loop, baklengs, speilvendes eller snus opp ned. Det er også mulig å klippe i forkant eller bakkant, under Trim, eller legge på effekter og musikk.

Trykk Render for å avslutte arbeidet og lage en videofil. Gratisversjonen legger på en liten egenreklame til slutt.

 

Advertisements