SketchUp egner seg godt til å planlegge arbeid med tre eller andre materialer. Det er mulig å jobbe nøyaktig med spesifikke mål og gir et tydeligere inntrykk av det ferdige produktet enn en todimensjonal skisse. Jeg viser hvordan jeg har brukt SketchUp for å designe et sett med sjakkbrikker, noe som er et godt utgangspunkt for å samtale om ulike designere og kunsteres løsninger.

Arbeidet er relatert til følgende læreplanmål i faget Kunst og håndverk:
Etter 4. årstrinn
 • planlegge og lage enkle bruksgjenstander
 • lage enkle gjenstander gjennom å strikke, veve, filte, sy, spikre og skru i ulike materialer
 • bruke enkle, hensiktsmessige håndverktøy i arbeid med leire, tekstil, skinn og tre
 • eksperimentere med enkle geometriske former i konstruksjon og som dekorative formelementer
 • undersøke, visualisere og presentere hvordan enkle bruksgjenstander har fått sin form, fra idé til ferdig produkt
Etter 7. årstrinn
 • lage enkle bruksformer i ulike materialer og kunne gjøre rede for sammenheng mellom idé, valg av materialer, håndverksteknikker, form, farge og funksjon
 • benytte ulike teknikker til overflatebehandling av egne arbeider
Etter 10. årstrinn
 • designe produkter ut fra en kravspesifikasjon for form og funksjon
 • beskrive ulike løsningsalternativer i design av et produkt ved hjelp av skisser og digital programvare
 • lage funksjonelle bruksgjenstander og vurdere kvaliteten på eget håndverk
 • sammenligne og vurdere ulike retninger og tradisjoner innenfor to- og tredimensjonal kunst
Inspirasjon

Sjakk har vært et populært spill i nesten 1500 år, og flere kjente designere og kunstnere har utformet sine egne sett med sjakkbrikker. Dette gir et godt utgangspunkt for en samtale om ulike retninger innenfor kunst- og designfeltet. Eksempler som kan brukes i diskusjonen er Bauhaus-læreren Josef Hartwig, moderne kunstnere som Man Ray og Lanier Graham og samtidskunstneren Damien Hirst, som har gitt hver sine tolkninger av de tradisjonelle figurene.

Utforming av figurene i SketchUp

I denne delen vil jeg vise hvordan jeg har lagd noen av grunnformene jeg har brukt, samt løsninger for å få frem figurenes typiske kjennemerker. For å følge denne delen er det en fordel å ha grunnleggende ferdigheter i SketchUp – en mer detaljert fremgangsmåte er beskrevet i innlegget der jeg har designet en pepperkakeby.

Kube

001002En kube lages enkelt i to steg. Velg Rectangle-verktøyet og klikk en gang der kuben skal tegnes. Skriv inn ønskede mål og trykk enter for å få en firkant med bestemte mål, eller klikk en gang til på ønsket punkt. Velg Push/Pull-verktøyet og klikk en gang på firkanten. Skriv inn ønsket mål og trykk enter for å trekke kuben opp til ønsket høyde, eller klikk en gang til på ønsket punkt. Kuben er ferdig!

Dra Select-verktøyet (pilen) over hele kuben for å markere alle delene, høyreklikk og velg Make Group for å kunne markere og flytte hele kuben med ett klikk. Dette lønner seg å gjøre med alle formene som lages, samt for å få flere former til å henge sammen.

Kule eller egg

003.jpgStart med å tegne en sirkel med Circle-verktøyet. Du skal plassere to sirkler oppå hverandre og for å holde kontrollen er det lurt å plassere sentrum der de tre aksene møtes og skrive inn et bestemt mål på sirkelens radius. Den andre sirkelen skal tegnes i en av de to andre aksene – dette styres med piltastene før du begynner å tegne. Skriv inn samme mål på radiusen slik at de to sirklene blir nøyaktig like store.

004.jpgBruk Lines-verktøyet til å tegne en strek langs midtaksen av den stående sirkelen. Fjern den ene halvdelen ved å markere den med Select-verkøyet og trykke Delete på tastaturet. Husk også å fjerne streken rundt. Fjern også fyllet i den liggende sirkelen, slik at du står igjen med en ring rundt den halve sirkelen.

005.jpgTrykk på Tools – Follow Me for å få opp verktøyet som skal tegne opp kulen. Klikk en gang på halvsirkelen og hold musepekeren over sirkelen, slik at halvsirkelformen dras ut langs sirkelen. Klikk en gang til når du har kommet helt rundt, markert med en liten firkant hvor det står Endpoint.

006Du har nå en kule som består av to halvdeler. Hvis du vil endre formen på den kan du trykke på en av halvdelene med Select-verktøyet og Tools – Scale (S på tastaturet). Ta tak i et av de gule punktene for å justere størrelsen i en retning. Når du er fornøyd kan du fjerne streken rundt formen ved å høyreklikke på den og trykke Soften/Smooth Edges.

Plassering av elementene

Det kan være komplisert å plassere og sette sammen flere elementer i SketchUp fordi du arbeider i tre dimensjoner samtidig. Det kan derfor være nyttig å bruke piltastene for å styre hvilken akse du flytter elementene langs, slik at du bare forholder deg til en akse av gangen. Det er også nødvendig å se figuren fra flere ulike vinkler, slik at du kontrollerer at elementene plasseres riktig.

For å unngå at perspektiv-visningen fordreier virkeligheten – for eksempel når du vil plassere et element rett over et annet – er det lurt å skru den av, ved å trykke Camera – Paralell Projection. Se også figurene i standard-vinkler når elementene skal plasseres i forhold til hverandre. Disse kan velges ved å gå på Camera – Standard Views.

Toppen av tårnet

101.jpgTegn en sirkel og bruk Push/Pull-verktøyet for å gjøre den tredimensjonal. Bruk Lines til å tegne to streker i kryss over midten. Markørene endrer farge fra grønn til cyan når du treffer midtpunktene på sirkelen.

103Marker to og to halve streker som danner en 90-graders vinkel og bruk Offset-verktøyet til å lage en ny, mindre vinkel. Skriv inn et bestemt mål slik at det blir likt på alle delene. Gjenta dette på de tre andre vinklene.

104Bruk Push/Pull-verktøyet til å dra opp de fire kakestykkene. Skriv inn en bestemt verdi slik at alle fire blir like høye.

211
Hakket i toppen av løperen

202.jpgHakket i toppen av løperen lages ved hjelp av en skive som brukes for å dele kulen opp i to deler. Denne fremgangsmåten kan selvfølgelig brukes med alle former.

Tegn en sirkel og bruk Push/Pull til å lage en tynn skive.

203.jpgBruk Rotate-verktøyet til å rotere skiven. Bruk piltastene til å styre hvilken akse du skal rotere rundt, slik at skiven roteres riktig vei. Marker hele skiven ved å dra Select-verktøyet over hele skiven, høyreklikk og trykk Make Group for å gjøre skiven enklere å flytte. Dette kan like gjerne gjøres før roteringen.

204.jpgBruk Move-verktøyet til å plassere skiven slik at den skjærer inn i kulen. Se på elementene fra flere ulike vinkler for å sjekke at de plasseres riktig.

205.jpgNår du er fornøyd med plasseringen, markeres begge elementene med Select-verktøyet. Høyreklikk og trykk Intersect Faces – With Model. Dette kombinerer de to elementene og deler de opp i tre deler.

206.jpgNå er det mulig å fjerne delene du ønsker å fjerne. Trykk på de med Select-verktøyet og trykk Delete på tastaturet. Det er mulig du må høyreklikke og velge Explode for å kunne velge enkeltdeler. Fjern alle delene som ikke skal være der, til du har en form du er fornøyd med.

207.jpg
Dronningens krone

105.jpgTegn en sirkel og gjør den tredimensjonal med Push/Pull-verktøyet. Marker den øverste sirkelen og bruk Offset-verktøyet til å lage en mindre sirkel på flaten. Bruk Push/Pull-verktøyet for å heve sirkelen rundt.

107Bruk Lines-verktøyet til å tegne åtte linjer som deler sirkelen i åtte like store deler. Se etter hjelpestrekene og punktene som dukker opp slik at linjene blir riktig fordelt.

108Marker en linje og bruk Move-verktøyet til å dra linjen oppover. Ved å holde opp-piltasten inne samtidig låses bevegelsen langs den blå aksen. Gjenta på annenhver linje for å lage fire spisser.

210
Springeren

113.jpgTegn en firkant med Rectangle-verktøyet. Bruk Arcs og/eller Lines til å tegne en form på flaten. Se etter hjelpemarkører og bruk eventuelt piltastene for å styre hvilken akse du skal tegne langs. Når formen er fullført fjerner du delene rundt og til slutt rammen ved å trykke på delene med Select-verktøyet og trykke på Delete.

115Bruk Push/Pull-verktøyet til å dra flaten ut til en tredimensjonal form.

208
Kongens krone

109.jpgBruk Lines-verktøyet til å tegne en 90-graders vinkel. Bruk Arcs-verktøyet for å lage en bue mellom endepunktene. Tegn en ny linje ned og en sirkel i enden av linjen.

111Trykk på trekanten og bruk Follow Me-verktøyet til å snurre trekanten rundt langs sirkelen, på samme måte som i beskrevet i fremgangsmåten for å lage en kule.

112Vri kameravinkelen slik at du ser bunnen av formen. Bruk Push/Pull-verktøyet til å gjøre bunnen tykkere.

Etter å ha plassert formen på resten av figuren valgte jeg å starte på steg en igjen, med en bue under trekanten. Korset på toppen er lagd på samme måte som beskrevet i fremgangsmåten for springeren.

209
Lage maler som skal overføres til treemnene

116Når figurene er ferdig designet, kan de brukes til å lage arbeidstegninger som kan overføres til treemnene. Dette gjøres ved å trykke Camera – Paralell Projection, slik at programmet ikke lengre viser figurene i perspektiv. Vis videre figurene i så mange vinkler som nødvendig, f.eks. Top, Front og Right. Disse vinklene velges ved å trykke Camera – Standard Views og videre på den ønskede vinkelen.

Eksporter ett bilde for hver vinkel du har behov for. Trykk File – Export – 2D Graphic og programmet lager et bilde for deg.

201.jpgJeg satte sammen flere arbeidstegninger på ett A4-ark i Photoshop (det er også mulig å bruke GIMP til dette), slik at jeg fikk samlet dem og for å ha kontroll på hvor store de blir i utskrift. Ved hjelp av linjalene rundt arbeidsflaten lagde jeg hjelpelinjer som markerer hvor store jeg ønsker at figurene skal være. Disse ble brukt for å skalere bildene fra SketchUp i riktig størrelse.

Advertisements