Digital Kunst og håndverk

Denne siden er en del av det praktiske arbeidet i min mastergradsavhandling i Estetiske fag, retning for Fagdidaktikk: Kunst og design.

Jeg undersøker hvordan digitale verktøy brukes i Kunst og håndverk og hvilke forklaringer som ligger bak. I den praktiske delen vil jeg selv utforske ulike måter å jobbe med digitale verkøy på som er relevant for faget Kunst og håndverk.

Arbeidet jeg gjør vil jevnlig legges ut her, med forklaringer og bilder. Siden kan på den måten også brukes som en ressurs for lærere som underviser i Kunst og håndverk.

Advertisements